Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Pachetul de servicii medicale de bază acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice

Tipuri de servicii medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice

Pachet de bază pentru dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Dispozitivele medicale inlcuse în pachetul de bază, destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

Programul naţional de oncologie

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, Subprogramul de monitorizare a evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice prin PET-CT, Subprogramul de recontructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Presupune reabilitarea auditivă prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice