Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015

 

Fișiere atașate

Proiect modificare HG 400_2014.pdf