Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

In cadrul şedintei de Guvern din data de 21 ianuarie 2015,a fost aprobatProiectul de Hotărâre de Guvern care cuprindenormele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a Dosarului Electronic de Sănătate al pacientului.

Dosarul Electronic de Sănătate al pacientului, componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, conţine informaţii medicale despre pacient, adunate la nivel naţional de la toţi furnizorii de servicii medicale cu care pacientul a intrat în contact.

Iniţializarea dosarului electronic de sănătate se realizează, la cererea pacientului, de către orice medic care deţine o semnătură electronică calificată. La iniţializarea unui dosar, se va încărca din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)istoricul medical al pacientului începând cu anul 2010, anul din care există Sistemul centralizat.

Iniţializarea unui Dosar Electrionic de Sănătate dureazăaproximativ un minut.

Până în prezent peste 3,8 milioane de pacienţi au iniţializat Dosarul Electronic de Sănătate. La aceste dosare au participat cu informaţii peste 6.200 de medici.

Unicul proprietar al datelor conţinute în DES este pacientul. El este sigurul care poate accesa acest dosar de oriunde, ori de câte ori doreşte, cu ajutorul unor parole pecare medicul care constituie DES i le va înmâna.

Pacientul poate să vadă cine i-a accesat dosarul, ora, ziua şi IP-ul calculatorului de pe care s-a făcut acest lucru.

Informaţiile din dosarul electronic de sănătate suntstructurate în cinci module:

 

În situaţia în care un pacient are nevoie de servicii medicale de urgenţă, informaţiile din“Sumarul de urgenţă” sunt foarte importante pentru medicul care trebuie să ia rapid cea mai bună decizie medicală pentru a salva viaţa pacientului.

Pentru un pacient aflat în stare de urgenţă, în care orice clipă contează, RH-ul, grupa sanguină, alergiile la anumite medicamente, bolile de care suferă, precum şi orice alte informaţii pe care pacientul a solicitat să fie înregistrate în “Sumarul de urgenţă”, sunt extrem de importante, astfel încâtmedicul care îi acordă primul ajutor să ia cea mai rapidă şi mai corectă decizie medicală.

CNAS a accesat fonduri europene pentru extinderea Dosarului Electronic de Sănătate, pentru toate tipurile de servicii medicale. Proiectul, care va fi implementat pânăîn luna decembrie 2015, vacontinua direcţia deschisă prin proiectul iniţial DES, de a construi suportul informatic pentru îmbunătăţirea actului medical, prin consolidarea la nivel naţional a datelor medicale ale tuturor pacienţilor.

 

 

                                                                     Biroul de presă