Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Cardul naţional de sănătate nu a blocat accesul asiguraţilor la serviciile medicale.

Asiguraţii care, din diverse motive, nu au intrat în posesia cardului de sănătate, îşi păstrează toate drepturile care decurg din această calitate. În consecinţă, furnizorii de servicii medicale au obligaţia să le acorde serviciile în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Astăzi până la orele 13.00 au fost acordate, la nivel naţional, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, 73.246 servicii medicale şi farmaceutice fără accesarea cardului de sănătate şi 43.538 servicii validate cu cardul de sănătate.

La nivelul municipiului Bucureşti, situaţia serviciilor medicale şi farmaceutice acordate până la orele 13.00 se prezintă astfel:

- 3.608 servicii medicale acordate fără card de sănătate, dintre care 2.946 acordate de medicii de familie;

- 3.823 servicii medicale validate cu cardul de sănătate, dintre care 2.277 acordate de medicii de familie.

Luni, 4 mai 2015, până la orele 13.00, s-a activat un număr de 97.170 carduri, comparativ cu 50.167 de carduri activate pe parcursul întregii zile de luni, 27 aprilie 2014.

CNAS monitorizează toate serviciile acordate în afara sistemului cardului de sănătate şi va identifica motivele pentru care cardul de sănătate nu a fost utilizat. În situaţia în care asiguratul nu a intrat în posesia cardului din motive independente de voinţa lui, vom face demersurile necesare pentru a înlesni punerea în posesie în cel mai scurt timp.

 

                                                                   Biroul de presă