Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

 

La încheierea perioadei de depunere a ofertelor de mentenanţă şi suport tehnic pentru sistemul informatic al Cardului Naţional de Asigurări de Sănătate (CEAS) şi pentru Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) CNAS anunţă că s-au depus mai multe oferte.

Astfel, pentru mentenanţa şi suportul tehnic al sistemului CEAS (număr anunţ SEAP: 166958/26.03.2016) s-au înscris în cursă ofertanţii Hewlett-Packard SRL, IT Capital Management SRL şi Team Net International SA, iar pentru mentenanţa şi suportul tehnic al PIAS (număr anunţ SEAP: 166939/26.03.2016) s-au primit oferte din partea Hewlett-Packard SRL, Master Technology Systems SRL şi Team Net International SA.

În perioada imediat următoare va avea loc evaluarea ofertelor menţionate, precum şi celelalte etape procedurale, criteriul de atribuire a fiecărui contract de mentenanţă şi suport tehnic fiind preţul cel mai bun, cu respectarea minimă şi obligatorie a cerinţelor din caietul de sarcini respectiv.

Contractele cu câştigătorii vor fi încheiate pe o perioadă de trei ani, iar valoarea maximă estimată a contractelor poate fi, conform anunţurilor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), de 18,8 milioane lei fără TVA, respectiv de 8,4 milioane lei fără TVA.

Contractele vor avea ca obiect furnizarea serviciilor de help-desk, mentenanţă şi suport tehnic aferente componentei aplicative a sistemului informatic CEAS, respectiv furnizarea serviciilor de administrare, suport tehnic şi mentenanţă hardware pentru platforma PIAS.

                                                                                                                 Biroul de presă