Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ANUNȚ

 

INDISPONIBILITATE  SISTEM  INFORMATIC

Având în vedere situația apărută la înregistrarea certificatelor digitale noi în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), detaliată în comunicatul CNAS din data de 20 iunie a.c., dar și alte probleme semnalate de unii furnizori de servicii medicale, astăzi, 22 iunie 2018, sistemul informatic se declară indisponibil din motive tehnice.

Activitățile de soluționare a problemelor apărute se vor derula atât astăzi și dacă va fi necesar vor continua și pe parcursul week-endului.

Până la finalizarea acestor activități, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se eliberează în regim off-line.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate în această perioadă sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 și ale art. 40 – 42 din H.G. 155/2017.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite un ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.