Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ANMDM a emis deciziile pentru 51 de molecule care pot beneficia de includere condiționată în lista de medicamente compensate și gratuite, dintre care și molecule pentru tratamentul fără interferon al hepatitelor virale, cronice și ciroze hepatice tip C.

Criteriile de includere a pacienților în tratament cu interferon free sunt postate pe site-ul CNAS, în trasparența decizională. Conform acestor criterii, într-o primă etapă, vor beneficia de tratament pacienții aflați într-un stadiu avansat de fibroză precum și pacienți aflați în stadiu F4 și care nu au răspuns la tratamentele anterioare.

Comisia de negociere a contractelor cost-volum și cost–volum-rezultat, constituită din reprezentanți ai Ministerului Sănătații, ANMDM și CNAS, care are ca principal scop verificarea întocmirii criteriilor de prioritizare, se întrunește lunar pentru a analiza cererile Detinatorilor de Autorizatii de Punere pe Piata în vederea încheierii contractelor C-V/C-V-R.

Comisia de experți pentru afecțiuni hepatice și regulamentul de funcționare al acestei comisii au fost aprobate prin Ordin președinte CNAS nr.280/2015 și publicat în Monitorul Oficial în data de 27 mai 2015.

Au fost stabilite contactele premergatoare negocierilor cu producatorii de medicamente.

Incheierea contractelor cost- volum și cost-volum- rezultat au ca scop includerea în tratament a unui număr cât mai mare de pacienți. Au fost identificate sursele de finanțare și la finalul lunii mai, cel târziu începutul lunii iunie, vor fi incheiate primele contracte C-V și C-V-R.

 

Acest tip de contracte sunt absolut necesare pentru a ne asigura că includem în tratament un număr cât mai mare de pacienți. Urmărim ca raspunsul la tratament să fie cât mai eficient, iar contractul cost-volum – rezultat va face posibilă decontarea din fond doar a acelor tratamente care dau rezultate”, a declarat președintele CNAS Vasile Ciurchea

 

Tratamentele inovatoare pentru afecțiunile hepatice tip C au fost introduse de sistemele de sănătate din Europa recent. De exemplu, în Franța, în luna noiembrie 2014 a fost introdus tratamentul cu interferon free.

România se număra printre primele țări est-europene care introduc tratamentele de ultimă generație pentru hepatica C.

                                                                                                           Biroul de presă