Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Principala preocupare a CNAS este de a garanta accesul la servicii medicale pentru toate
persoanele asigurate. În acest sens, au fost semnate două acte normative, Ordinul Ministrului
Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 557/246/2015 şi Ordinul Preşedintelui CNAS nr.248/2015
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate.

 

Fișiere atașate

comunicat CNAS card national 30 aprilie.pdf