Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

CALENDAR ÎNTÂLNIRI

cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical

Data

Ora de la care se desfăşoară întâlnirea

Segmentul de asistenţă medicală

 

 

22 februarie 2018

 

ora 930 – 1130

- Asistenţa medicală primară

ora 1200 – 1400

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală

ora 1430 - 1630

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

 

 

23 februarie 2018

ora 930 – 1130

- Asistenţa medicală spitalicească

- Asistenţa medicală de reabilitare şi recuperare în unități sanitare cu paturi

ora 1200 – 1400

- Asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

ora 1430 - 1630

- Dispozitive medicale acordate în ambulatoriu

 

 

 

26 februarie 2018

ora 930 – 1130

- Asistenţa medicală prespitalicească:

   consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat

ora 1200 – 1400

- Asistenţa medicală dentară

ora 1430 - 1630

- Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

CALENDAR ÎNTÂLNIRI

Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România

Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Ordinul Biochimiştilor,Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

Data

 

Ora de la care se desfăşoară întâlnirea

 

 

 

 

 

 

27 februarie 2018

 

 

 

 

 

ora 900 – 1030

- Asistenţa medicală primară

ora 1045 – 1215

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală

ora 1230 - 1400

- Asistenţa medicală spitalicească

- Asistenţa medicală de reabilitare şi recuperare în unități sanitare cu paturi

ora 1415 – 1545

- Asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu

ora 1600 – 1730

- Asistenţa medicală prespitalicească:

   consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat

 

 

28 februarie 2018

 

 

ora 900 – 1030

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

ora 1045 – 1215

- Asistenţa medicală dentară

ora 1230 - 1400

- Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

ora 1415 - 1545

- Dispozitive medicale acordate în ambulatoriu