Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ANUNŢ

„PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR CU C.M.R., C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR  PRECUM ŞI CU ORGANIZAŢIILE PATRONALE, SINDICALE ŞI PROFESIONALE REPREZENTATIVE DIN DOMENIUL MEDICAL ORGANIZATE ÎN VEDEREA CONSULTARII/NEGOCIERII REFERITOARE LA PROIECTUL NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE ÎN ANUL 2017 A CONTRACTULUI-CADRU PRIVIND CONDIŢIILE ACORDĂRII ASISTENŢEI MEDICALE, MEDICAMENTELOR  ŞI DISPOZITIVELOR MEDICALE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANII 2016 – 2017

 

LUNI - 30.01.2017

Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical

 

  1. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile paraclinice

ora 900 – 1100

  1. Asistență medicală primară

ora 1115 – 1315

  1. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice + Asistența medicală ambulatorie pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie

ora 1330 – 1530

  1. Spitale + Recuperare în unități sanitare cu paturi (sanatorii, preventorii)

ora 1545 – 1715

 
 

Fișiere atașate

20.01.2017_anunt site.pdf