Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

ANUNŢ

„Programul întâlnirilor

cu C.M.R., C.F.R., C.M.S.R., O.B.B.C.S.S.R., O.A.M.G.M.A.M.R.  precum şi cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical,

organizate în vederea consultării/negocierii referitoare la proiectul de hotărâre a guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

pentru anii 2021 – 2022”

I. Consultări cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical:

 

Perioada: 22-26 martie

 

Data

Ora de la care se desfăşoară întâlnirea

Segmentul de asistenţă medicală

22.03.2021

 

ora 1000 – 1130

- Asistenţa medicală primară

ora 1230 – 1400

- Asistenţa medicală dentară

 

23.03.2021

ora 1000 – 1130

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

ora 1200 - 1330

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicală

 

24.03.2021

 

 

ora 1000 – 1130

- Asistenţa medicală spitalicească

ora 1145 – 1245

- Asistenţa medicală de reabilitare şi recuperare în unități sanitare cu paturi

ora 1300 - 1430

- Dispozitive medicale acordate în ambulatoriu

 

25.03.2021

ora 1000 – 1115

- Asistenţa de îngrijiri medicale la domiciliu

ora 1130 – 1245

- Asistenţa de îngrijiri paliative la domiciliu

ora 1300 - 1430

- Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

 

26.03.2021

 

 

ora 1000 – 1130

- Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

ora 1145 – 1300

- Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

 

II. Negocieri cu: Colegiul Medicilor din România; Colegiul Medicilor Stomatologi din România; Colegiul Farmaciştilor din România; Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

 

Perioada: 29-30 martie 2021

Data

Ora de la care se desfăşoară întâlnirea

Denumirea organizaţiei

 

29.03.2021

ora 1000 – 1300

Colegiul Medicilor din România

ora 1330 - 1530

Colegiul Farmaciştilor din România

 

 

30.03.2021

ora 1000 – 1130

Colegiul Medicilor Stomatologi din România

ora 1145 – 1315

Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România

ora 1330– 1445

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România