Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

 

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate a fost repusă in funcțiune

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate este în stare de funcţionare, începând cu data de 26.06.2018.

Pentru perioada de întrerupere a funcționării sistemului informatic sunt aplicabile prevederile art. 207 – 210 din Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 și ale art. 39 – 42 din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017.

În acest sens, până la termenul de raportare a activității lunare, pentru perioada în care au fost constatate întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va emite ordin conform prevederilor legale mai sus menționate.