Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala:

 

Publicat la data de : 11.01.2021

Proiect Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")