Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate pune urmatoarele acte normative in transparenta decizionala:

 

Publicat la data de : 13.04.2021

Proiectul de ORDIN de aprobare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. ………./2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 09.04.2021

Proiectul de ORDIN de aprobare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 06.04.2021

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 30.03.2021

Proiectul de ORDIN al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului   nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 25.03.2021

Proiect actualizat de HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 19.03.2021

Proiect HG privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la aceasta, precum şi pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Proiect HG pentru modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr.972/2006

”Observațiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite până în cea de a 10-a zi de la data afişării pe site a proiectului, respectiv 12.03.2021.

 Persoana de contact: consilier juridic Laura Malinetescu - email: laura.malinetescu@casan.ro.

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 02.03.2021

 Proiect HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-202

Observaţiile şi propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite la persoana de contact: Adriana CONSTANTIN - email: norme_dm@casan.ro si la numarul de telefon 0372 309 256

Observațiile si propunerile la proiectul de act normativ se pot transmite pana în cea de a 10-a zi de la data afisarii pe site a proiectului.

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")  Sinteza_propuneri

 

 

Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind modificarea şi completarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559 din 5 decembrie 2006, însoţit de referatul de aprobare;

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 19.02.2021

Proiectul de ORDIN privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009, însoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 16.02.2021

Proiectul de  ORDIN pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, insoţit de referatul de aprobare.

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 05.02.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 25.01.2021

Proiect ORDIN pentru punerea in aplicare a prevederilor art.4 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotrica COVID 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

E-mail pentru transmitere de observatii si propuneri : norme_crt@casan.ro

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 11.01.2021

Proiect Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, cu masuri in domeniul programelor nationale de sanatate, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul  sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")

 

 

Publicat la data de : 08.01.2021

Proiect ORDIN pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019,

Text integral →  (descarca fisier in format "pdf")