Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Casa Națională de Asigurări de Sănătate supune dezbaterii publice:

 

Publicat in data de 14.03.2019

Proiect de ORDIN pentru  prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Referatul de aprobare.

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )

 

 

Publicat in data de 07.03.2019

Proiect de Hotărâre de Guvern  privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 şi pentru prorogarea unor termene, însoţit de Nota de fundamentare.

 

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ se pot transmite pe adresa de e-mail: contract_metod@casan.ro

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data publicării pe site a textului proiectului de act normativ.

 

Text integral  ( descarca fisier in format "pdf" )