Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Activităţi:

    Criterii de eligibilitate:

    1) includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi internaţionale recunoscute;

    2) excluderea din subprogram: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz;

    3) reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când pacientul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic.

 

    Indicatori de evaluare:

    1) indicatori fizici:

    - număr de bolnavi trataţi: 110.000;

    2) indicatori de eficienţă:

    - cost mediu/bolnav tratat/an: 12.000 lei.

    Natura cheltuielilor subprogramului:

 

    Unităţi care derulează subprogramul:

    a) Institutul Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti;

    b) Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca;

    c) Institutul Regional de Oncologie Iaşi;

    d) Institutul Regional de Oncologie Timişoara;

    e) unităţi sanitare care au în structură secţii, compartimente, ambulatorii de specialitate sau cabinete medicale, inclusiv unităţi sanitare cărora le sunt arondate ambulatorii/cabinete medicale de specialitate, după caz, ce au în competenţă tratarea bolnavilor pentru afecţiuni oncologice şi oncohematologice;

    f) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie;

    g) farmacii cu circuit deschis.