Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 680 din 8 august 2006,  se modifică şi se completează prin HOTĂRÂREA de Guvern nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.


Descarcă documentul ataşat articolului.