Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Cod Acte terapeutice
1. *) Consultaţie - include modelul de studiu, controlul oncologic și igienizare
  *) Se acordă o singură consultație la un interval de 12 luni pentru un asigurat
2. Tratamentul cariei simple
3. Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie prin infiltraţie
4. Pansament calmant/drenaj endodontic
5. Tratamentul gangrenei pulpare
6. Tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie prin infiltraţie
7. Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie
8. Extracţia la dinţii temporari cu anestezie prin infiltraţie
9. Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie prin infiltraţie
10.**) Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei
  **) În situaţia în care se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele respectiv nu este decontat de casa de asigurări de sănătate
11. Decapuşonarea la copii
12. Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară
13.***). Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă
  ***) Se acordă o dată la 10 ani
14.****) Reparaţie/rebazare proteză
  ****) Se acordă o dată pe an
15. Element acrilic copii pana la 18 ani
16. Element metalo-acrilic copii pana la 18 ani
17. Reconstituire coroană radiculară copii pana la 18 ani
18.*****) Decondiţionarea tulburărilor funcţionale prin aparate ortodontice, inclusiv tratamentul angrenajului invers prin inel/ gutiere + bărbiţă şi capelină
19. Tratamentul angrenajului invers prin exerciţii cu spatula/şedinţă
20.*****) Aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale
21. Şlefuirea în scop ortodontic/dinte
22.*****) Reparaţie aparat ortodontic
23. Menţinătoare de spaţiu mobile
  *****) Se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
24.******) Sigilare/dinte
  ******) o procedură decontată la 2 ani

1. Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia celor de la punctele 18, 20 și 22.


2. Serviciile de medicină dentară de urgenţă sunt prevăzute la punctele: 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 și 22.


3. Dentiştii acordă numai serviciile prevăzute la punctele 1, 2, 4 și 24.


4. Condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.


5. Formula dentară este prevăzută în norme.

Fișiere atașate

anexa 5-ASITENŢĂ MEDICALA DENTARA.pdf