Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

1. Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Proteză auditivă   5 ani
2 Proteză fonatorie a) Vibrator laringian 5 ani
b) Buton fonator(shunt - ventile) 2/an
3 Proteză traheală a) Canulă traheală simplă 4/an
b) Canulă traheală Montgomery 2/an

1.1 Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se pot acorda 2 proteze auditive dacă medicii de specialitate recomandă protezare bilaterală.


1.2. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.

 

2. Dispozitivele pentru protezare stomii

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 A. Sistem stomic unitar(sac stomic de unică utilizare) a) sac colector pentru colostomie/ileostomie 1 set*)/lună (30 bucăți) 
b) sac colector pentru urostomie 1 set*)/lună(15 bucăţi)
2 B. Sistem stomic cu două componente a) pentru colostomie/ileostomie (flanşă suport şi sac colector) 1 set**)/ luna
b) pentru urostomie(flanşă suport şi sac colector) 1 set**)/ luna

*) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la casa de asigurări de sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.


**) Un set de referinţă este alcătuit din 4 flanşe suport şi 15 saci colectori. În situaţii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenţa setului de referinţă poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set de referinţă.


2.1. Se va prescrie doar unul din sisteme A sau B, pentru fiecare tip.


2.2. Pentru asiguraţii cu urostomie cutanată dublă, la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda 2 seturi/lună de sisteme stomice pentru urostomie.


2.3. Pentru asiguraţii cu colostomie/ileostomie dublă la recomandarea medicilor de specialitate, se pot acorda 2 seturi/lună de sisteme stomice pentru colostomie/ileostomie.


3. Dispozitivele pentru incontinenţă urinară

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Condom urinar   1 set*)/lună (30 bucăţi)
2 Sac colector de urină   1 set*)/lună (6 bucăţi)
3 Sonda Foley   1 set*)/lună (4 bucăţi)
4 Cateter urinar**)   1 set*)/lună (120 bucăţi)
5 Bandă pentru incontinenţă urinară    

*) În situaţii speciale, având în vedere starea fizică, ocupaţia, gradul de mobilitate a asiguratului şi complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului de specialitate şi cu acordul asiguratului consemnat pe prescripţia medicală, atât pe exemplarul depus la Casa de Asigurări de Sănătate, cât şi pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenţa setului poate fi modificată în limita preţului de referinţă decontat lunar pentru un set.


**) se recomandă numai pentru retenție urinară, pentru vezică neurogenă şi obstrucţie canal uretral, la recomandarea medicului de specialitate neurologie, urologie și oncologie


4. Protezele pentru membrul inferior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Proteză parţială de picior a) LISEFRANC 2 ani
b) CHOPART 2 ani
c) PIROGOFF 2 ani
2 Proteză pentru dezarticulaţia de gleznă SYME 2 ani
3 Proteză de gambă a) convenţională, din material plastic, cu contact total 2 ani
b) geriatrică 2 ani
c) modulară 4 ani
4 Proteză pentru dezarticulaţia de genunchi Modulară 4 ani
5 Proteză de coapsă a) combinată 2 ani
b) din plastic 2 ani
c) cu vacuum 2 ani
d) geriatrică 2 ani
e) modulară 4 ani
f) modulară cu vacuum 4 ani
6 Proteză de şold a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani
7 Proteză parţială de bazin hemipelvectomie a) convenţională 2 ani
b) modulară 4 ani

4.1 Termenul de înlocuire de 2, respectiv 4 ani se consideră de la momentul în care asiguratul a intrat în posesia protezei definitive, dacă acesta a beneficiat şi de proteză provizorie.


4.2 Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.


4.3 Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.


5. Protezele pentru membrul superior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Proteză parţială de mână a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională 2 ani
2 Proteză de dezarticulaţie de încheietură a mâinii a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric 8 ani
3 Proteză de antebraţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie pasivă 8 ani
e) funcţională acţionată mioelectric cu pro-supinaţie activă 8 ani
4 Proteză de dezarticulaţie de cot a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
5 Proteză de braţ a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
6 Proteză de dezarticulaţie de umăr a) funcţională simplă 2 ani
b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
d) funcţională atipic electric 8 ani
e) funcţională mioelectrică 8 ani
7 Proteză pentru amputaţie inter-scapulo-toracică a) funcţională simplă 2 ani
    b) funcţională acţionată pasiv 2 ani
    c) funcţională acţionată prin cablu 2 ani
    d) funcţională atipic electric 8 ani

5.1. Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă proteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima protezare.


5.2. Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în coloana C4.

 

6. Orteze


6.1 pentru coloana vertebrală

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Orteze cervicale a) colar 12 luni
b) Philadelphia / Minerva 12 luni
c) Schanz 12 luni
2 Orteze cervicotoracice   12 luni
3 Orteze toracice   12 luni
4 Orteze toracolombosacrale a) corset Cheneau 12 luni
b) corset Boston 12 luni
c) corset Euroboston 12 luni
d) corset Hessing 12 luni
e) corset de hiperextensie 12 luni
f) corset Lyonnais 12 luni
g) corset de hiperextensie în trei puncte ptr. scolioză 12 luni
5 Orteze lombosacrale lombostat 12 luni
6 Orteze sacro-iliace   12 luni
7 Orteze cervicotoraco-lombosacrale a) corset Stagnara 2 ani
b) corset Milwaukee 12 luni

Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.

 

6.2 pentru membrul superior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Orteze de deget   12 luni
2 Orteze de mână a) cu mobilitatea/ fixarea degetului mare 12 luni
b) dinamică 12 luni
3 Orteze de încheietura nâinii - mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni
4 Orteze de încheietura mâinii - mână - deget fixă/mobilă 12 luni
5 Orteze de cot cu atelă/fără atelă 12 luni
6 Orteze de cot - încheietura mâinii - mână   12 luni
7 Orteze de umăr   12 luni
8 Orteze de umăr - cot   12 luni
9 Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână a) fixă 12 luni
b) dinamică 12 luni

6.2.1 Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.


6.2.2 Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta); termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

6.3 pentru membrul inferior

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Orteze de picior   12 luni
2 Orteze pentru gleznă - picior fixă/mobilă 12 luni
3 Orteze de genunchi a) fixă 12 luni
b) mobilă 12 luni
c) Balant 2 ani
4 Orteze de genunchi - gleznă - picior   12 luni
a) Gambier cu scurtare 2 ani
b) Kramer Peroneal Spring (orteză peronieră) 2 ani
c) pentru scurtarea membrului pelvin 2 ani
5 Orteze de şold   12 luni
6 Orteze şold - genunchi   12 luni
7 Orteze şold - genunchi - gleznă - picior   12 luni
a) coxalgieră (aparat) 2 ani
b) Hessing (aparat)  2 ani
8 Orteze pentru luxaţii de şold congenitale la copii a) ham Pavlik *
b) de abducţie *
c) Dr. Fettwies *
d) Dr. Behrens *
e) Becker *
f) Dr. Bernau *
9 Orteze corectoare de statică a piciorului    
a) susținători plantari cu nr. până la 23 inclusiv 6 luni
a) susținători plantari cu nr. mai mare de 23.5 6 luni
c) Pes Var/Valg 12 luni
d) Hallux-Valgus 12 luni

6.3.1 Pentru ortezele corectoare de statică a piciorului, tipurile a), b) şi c) se prescriu numai perechi.


6.3.2 Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă orteză înainte de termenul de înlocuire, prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.


6.3.3 Orteze pentru luxații de şold congenitale la copii(*) se poate acorda, ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la ultima ortezare.


6.3.4 Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), cu excepţia celor prevăzute la pct. 6.3.1.; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

7. Încălţăminte ortopedică

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Ghete a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) cu arc cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
d) cu arc cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări până la 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări până la 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
i) scurtări peste 10 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
j) scurtări peste 10 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
2 Pantofi a) diformităţi cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
b) diformităţi cu numere mai mari de 23,5 6 luni
c) amputaţii de metatars şi falange cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
d) amputaţii de metatars şi falange cu numere mai mari de 23,5 6 luni
e) scurtări până la 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
f) scurtări până la 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni
g) scurtări peste 8 cm, cu numere până la 23 inclusiv 6 luni
h) scurtări peste 8 cm, cu numere mai mari de 23,5 6 luni

7.1 Pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, se poate acorda o altă pereche de încălţăminte înainte de termenul de înlocuire prevăzut în col. C4, la recomandarea medicului de specialitate, ca urmare a modificării datelor avute în vedere la acordarea ultimei perechi.


7.2 Se prescrie o pereche de ghete sau o pereche de pantofi.


7.3 Numerele utilizate sunt exprimate în sistemul metric.

 

8. Dispozitive pentru deficienţe vizuale

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înocuire
C1 C2 C3 C4
1 Lentile intraoculare*) a) ptr. camera anterioară  
    b) ptr. camera posterioară  

*) Se poate acorda o lentilă intraoculară pentru celălalt ochi după cel puţin 6 luni.

 

9. Echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical*) Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Aparat pentru administrarea continuă cu oxigen concentrator de oxigen  
2 Aparat de ventilație noninvazivă aparat de ventilație  

*) Aparatele se acordă numai prin închiriere, în condiţiile prevăzute în norme.

 

10. Dispozitive pentru terapia cu aerosoli salini

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen*)   2 Luni

*) Se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârsta până la 18 ani; dispozitivul include și sistemul de eliberare automată

 

11. Dispozitive de mers

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Baston   3 ani
2 Baston cu trei/patru picioare 3 ani
3 Cârjă a) cu sprijin subaxilar din lemn 1 an
b) cu sprijin subaxilar metalică 3 ani
c) cu sprijin pe antebraț metalică 3 ani
4 Cadru de mers    
5 Fotoliu rulant perioadă nedeterminată  
a) cu antrenare manuală/electrică 5 ani
b) triciclu pentru copii 3 ani
perioadă determinată  
a) cu antrenare manuală  
b) triciclu pentru copii  

Pentru un asigurat se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta) din cele prevăzute la pct. 1, 2 şi 3; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

12. Proteză externă de sân

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Proteză externă de sân și accesorii (sutien)   3 ani

Se acordă din anul 2015 pentru femei care au suferit intervenții chirurgicale – mastectomie totală; se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz; termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este cel prevăzut în col. C4.

 

13. Dispozitive pentru administrarea medicației și alimentației artificiale 

Nr. crt. Denumirea dispozitivului medical*) Tipul Termen de înlocuire
C1 C2 C3 C4
1 Dispozitiv pentru administrarea nutriției enterale pompă de nutriție  
2 Dispozitiv pentru administrare a analgeziei controlate de pacient pompă de administrare a analgeziei controlate de pacient   

*) Aparatele  se acordă în condițiile prevăzute în norme.

Fișiere atașate

anexa 5-ASITENŢĂ MEDICALA RECUPERARE IN AMBULATORIU.pdf