Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) este instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, al cărei principal obiect de activitate îl

reprezintă asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

De-a lungul timpului, CNAS a avut un rol important în procesul de transparentizare şi eficientizare a banilor publici care se cheltuiesc în sistem.

 

Misiunea CNAS

CNAS are misiunea de a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern şi eficient, pus permanent în slujba interesului public şi a asiguratului, care are rolul de a îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei.

CNAS funcţionează pe baza Statutului propriu şi are următoarele obligaţii:

• să asigure logistica funcţionării unitare şi coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

• să urmărească colectarea şi folosirea cu eficienţă a fondului;

• să folosească mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguraţilor pe care îi reprezintă;

• să acopere nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.

CNAS are în subordine casele judeţene de asigurări de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

 

Viziunea CNAS:

Construind un sistem de asigurări performant, eficient şi transparent, va crește gradul de satisfacţie şi de încredere al asiguraţilor.

 

Obiective:

Realizarea şi menţinerea unui sistem de asigurări sociale de sănătate în care sunt respectate drepturile şi nevoile asiguraţilor.

 

Obiective generale:

• să protejeze asiguraţii faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;

• să asigure protecţia asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu îin condiţiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Obiective specifice:

• Asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale;

• Asigurarea protecţiei în mod echitabil şi nediscriminatoriu, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

• Creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor.

• Creşterea gradului de informare a asiguraţilor