Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Incepand cu data de 1   septembrie 2015, cardul national de sanatate  devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate  pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani.  

Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifica  daca  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html  sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sanatate.

 

Asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate  pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.

 

Asiguratii care au pierdut sau deteriorat cardul de sanatate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servcii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana  la primirea noului card de sanatate, asiguratii vor avea acces la servcii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

 

Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor depune o cerere in scris la casa de asigurari in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit.  Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servcii medicale, ea va fi rpezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.

 

Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceastia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.