Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Consiliul de Administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se constituie si funcționează in baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările şi completările ulterioare

 

 
Adriana Cotel
Preşedinte
Declaratie de avere si declaratie de interese
Data numirii:  Decizia Primului Ministru nr. 10/25.01.2019
Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii

 

 
Răzvan Teohari Vulcănescu
Vicepreşedinte
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii:
            - Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.17/10.10.2016
            - Decizia Primului Ministru nr.295/01.09.2016
Forma de dialog social:  Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii

 

 
Emil Manolache
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii:
         - Protocol din 09.04.2015 încheiat între organizaţiile patronale
reprezentative la nivel naţional                      
         - Adresa U.G.I.R înregistrată la CNAS cu nr. P/3478/15.04.2015
Forma de dialog social: Uniunea Generală a Industriaşilor din Romania - U.G.I.R
 
Preda Nedelcu
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decizia Primului Ministru nr. 237/07.07.2016
Forma de dialog social: Guvernul Romaniei - Consiliul Naţional
   al Persoanelor Vârstnice     

 

 

   
Irina Gherghe
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decret Prezidenţial nr. 387/13.04.2017
Forma de dialog social: Preşedinţia Romaniei
 
Diana Monica Isăilă
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii: Decizia Primului Ministru nr.114/12.03.2018
Forma de dialog social:Guvernul Romaniei - Ministerul Sănătăţii
Demisie 05.01.2019

 

  
Vacant
Membru
Declaraţie de avere şi declaraţie de interese
Data numirii:
Forma de dialog social: Confederaţiile Sindicale reprezentative    la nivel naţional