Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Președinte Gheorghe Radu TIBICHI exercitare atribuţii preşedinte CNAS
Vicepreședinte Teohari Răzvan Vulcănescu  
Director General Mihaela Ion  drept de semnătură
     

 

Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei

Director General Adjunct: Liviu Nicolescu  (exercitare temporară) 0372-309 242

 

Direcţia Analiză, Statistică şi Proiecte Tehnologia Informaţiei

Director  Andrei Teodor Iordan (exercitare temporară)             0372-309 137
Director Adjunct    

 

Direcţia Suport Tehnologia Informaţiei

Director Adriana Constantinescu (exercitare temporară) 0372-309 277
Director Adjunct  Mihail Ion Bejat (exercitare temporară) 0372-309 137

 

Direcţia Generală Monitorizare, Control şi Antifraudă

Director General Adjunct Bogdan Nicolae Stan (exercitare temporară) 0372-309 281

 

Direcţia Control şi Monitorizare Furnizori şi CAS

Director Crinuţa Florentina Diaconu  0372-309 281
Director Adjunct Alin Sergiu Costache (exercitare temporară)  

 

Direcţia Antifraudă

Director Ceaușu Ruxandra Eugenia  0372-309 281
Director Adjunct    

 

Direcţia Audit Public Intern

Director Cristian Lorin Popa  0372-309 213

 

Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ

Director Liliana Maria Mihai 0372-309 232
Director Adjuct Ana Maria Iliescu 0372-309 232

 

Direcţia Resurse Umane, Salarizare şi Evaluare Personal

Director Cătălina Liţu 0372-309 240
Director Adjunct Adeluţa Mihaela Chiş  

 

Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

Şef Serviciu Mariana Pacurariu (exercitare temporară) 0372-309 262

 

Punctul Național de Contact

Șef Birou Garaiacu Elena-Andreea (exercitare temporară) 0372-309 135

 

Direcţia Generală Economică

Director General Adjuct Leana Stoea 0372-309 228

 

Direcţia Buget

Director Mihaela Constantin 0372-309 228
Director Adjunct Daniela Sârbulescu (exercitare temporară) 0372-309 228

 

Direcţia Financiar Contabilitate

Director Elisabeta Birău 0372-309 107
Director Adjunct Mihaela Toma (exercitare temporară) 0372-309 107

 

Directia Logistică Patrimoniu Achiziţii Publice

Director Iulian Petrescu (exercitare temporară) 0372-309 234
Director Adjunct    

 

Biroul Achiziții Publice

Șef birou Iancu Mioara Mihaela (exercitare temporară) 0372-309 269

 

Direcţia Generală Relaţii Contractuale

Director General Adjunct Liliana Lukacs (exercitare temporară) 0372-309 187

 

Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare

Director Iulia Stoea (exercitare temporară) 0372-309 187
Director Adjunct Valentina Diaconu (exercitare temporară)  0372-309 292

 

Direcţia Acorduri Internaţionale

Director Victoria Eremia 0372-309 261
Director Adjunct Luminiţa Vîrlan  0372-309 204

 

Medic Şef

Director General Adjunct-Medic Şef Oana Mocanu Ingrid ( drept de semnătură ) 0372-309 233

 

Direcţia Programe Curative

Director Oana Costan 0372-309 158

 

Direcţia Farmaceutică Clawback Cost Volum

Director Florina Burcea ( drept de semnătură ) 0372-390 233

Serviciul Farmaceutic

Şef Serviciu Florin Lăzăroiu 0372-309 233