Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

În data de 9 septembrie 2015 s-a încheiat procesul de negociere a contractelor tip cost-volum-rezultat pentru moleculele cu indicaţii în terapia fără interferon a hepatitelor cronice virale C şi a cirozei hepatice, negocieri iniţiate în data de 10 iunie 2015.

Negocierile s-au desfăşurat între Comisia de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat şi deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă (DAPP) a moleculelor cu indicaţii în terapia fără interferon.

În cadrul procesului de negociere a avut loc un număr de 33 de şedinţe de negociere directă. Convocările firmelor participante la negocieri  s-au efectuat în acelaşi timp şi s-a utilizat acelaşi mod  de transmitere a invitaţiei. Negocierile s-au purtat simultan sau la maxim 1-2 zile distanţă.

După termenul legal de 15 zile în care compania câştigătoare depune documentaţia pentru încheierea contractului, iar CNAS elaborează acest contract, se va încheia propriu-zis contractul cu firma câştigătoare.

Acest contract prevede faptul că CNAS va plăti doar tratamentul pacienţilor la care se obţine rezultat medical. De asemenea, compania câştigătoare va suporta o serie de investigaţii: viremiile de iniţiere şi finale ale pacienţilor şi fibroscan pentru stabilirea gradului de fibroză.

De asemenea, semnatara contractului va susţine un program de monitorizare a pacientului pentru a garanta rezultatul medical.

Săptămâna viitoare, comisia de experţi pentru afecţiuni hepatice din cadrul CNAS se va întruni pentru a stabili procedura de aprobare a dosarelor, precum şi documentele necesare a fi depuse la dosar (referate, consimţământul informat etc ).

Această procedură va fi comunicată caselor de asigurări de sănătate.

Comisia de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat are în componenţă şapte membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, un reprezentant al ANMDM şi patru reprezentanţi ai CNAS.

Procedura prevede că după încheierea contractelor, medicamentele urmează să intre condiţionat în lista de medicamente compensate şi gratuite.

Contractul cost-volum rezultat va fi încheiat pe o perioadă de un an. Noul tratament pentru hepatita C va fi administrat bolnavilor cu stadiul IV de fibroză şi fără alternativă terapeutică”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Contractele vor intra în vigoare  începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern care va prevedea modificarea actualei liste de medicamente compensate şi gratuite, prin includerea acestor noi molecule.

Tratamentul trebuie să fie corect administrat, monitorizat foarte atent de către medicul specialist şi medicul de familie, pentru ca virusul să nu devină rezistent la tratament, iar pacientul să nu ajungă în situaţia în care nu mai există soluţie pentru boala sa”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii.

Niciun stat, indiferent câţi bani are, nu îşi poate permite în acest moment să trateze toţi pacienţii infectaţi cu virusul hepatitei C. România este printre primele ţări europene care introduce noua terapie”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

La finalul lunii aprilie 2015, şapte molecule fără alternativă terapeutică pentru afecţiunile oncologice au primit decizie pentru intrarea condiţionată în lista de medicamente compensate şi gratuite:

· Pentru două din aceste molecule, care se utilizează în tratamentul cancerului pulmonar şi al sarcomului de ţesuturi moi, au fost încheiate contracte cost-volum în data de 2 septembrie 2015;

· Pentru o moleculă care se administrează în tratamentul melanomului malign s-a finalizat procesul de negociere şi urmează încheierea contractului cost-volum;

· Pentru alte patru molecule, procesul de negociere se încheie astăzi. Din acestea, două molecule sunt utilizate în tratamentul cancerului de prostată, iar celelalte două în tratarea melanomului malign.

Este o noutate  pentru CNAS acest tip de contracte. Am urmărit ca procesul de negociere să fie echitabil şi transparent pentru toţi participanţii la procesul de negociere. Pe parcursul acestui proces am avut consultări cu Consiliul Concurenţei, în vederea respectării cadrului de reglementare în domeniul practicilor concurenţiale. Interesul nostru a fost ca prin încheierea acestor contracte să asigurăm pacienţilor accesul la tratamente inovatoare”, a mai declarat preşedintele CNAS.

Pentru toate aceste molecule vor fi elaborate protocoale terapeutice care  urmează să  fie aprobate de către comisiile de experţi ale CNAS.

                                                                                Biroul de presă