Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

25.08.2015

 

COMUNICAT

1 septembrie 2015: acces la servicii medicale în sistemul public doar cu cardul de sănătate

 

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul naţional de sănătate devine unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani care au intrat in posesia lui.

Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă  li s-a emis acest document prin accesarea  serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate.

 

Asiguraţii cărora până la această data nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia.

 

Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până  la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servcii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

 

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinţa nu trebuie să rămâna la furnizorul de servcii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

 

Pentru asiguratii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a  asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceaştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.  

 

Până în prezent au fost tipărite  aproximativ 15 milioane de carduri, dintre care peste 300.000 de carduri tipărite  după data de 1 mai 2015  (63.000 carduri duplicat şi 247.000 pentru persoanele care au dobândit calitatea de asigurat)

Aproximativ 600.000 de carduri vor mai fi tipărite până la sfarşitul anului.

 

În prezent, la casele de asigurări de sănatate se afla în jur de 300.000 carduri care aşteaptă să fie ridicate de către asiguraţi.

 

Numărul serviciilor validate cu cardul de sănătate a depăşit încă din luna mai numărul serviciilor acordate în vechiul sistem de validare.

 

 

Toate Serviciile

Cu Card

Peste 18 Ani Fara Card

Sub 18 Ani Fara Card

Mai 2015

12.324.781

7.331.994

2.885.032

2.107.755

Iunie2015

12.688.200

8.252.915

2.283.427

2.151.858

Iulie2015

13.419.279

8.864.438

2.428.168

2.126.673

 

 

 

 

 

Mai2014

17.754.213

-

-

2.128.833

Iunie2014

14.876.868

-

-

2.173.377

Iulie2014

15.025.637

-

-

2.147.940

 

 

CASMB:         ( mii servicii)

           

                     Total serv     Paraclinice      Spitalizare  MF

 

Mai 2014       3.400                    1.542             127               1.090

Mai 2015       2.009        801                 59                  667

 

 

Peste 8,7 milioane de carduri au fost activate în sistem. Activarea cardului de sănătate se realizează atunci  când asiguratul solicită un serviciu medical.

Anual, aproximativ 6 milioane de asiguraţi (CNP unic) accesează sistemul de sănătate.

 

            Într-o amplă campanie de informare, simultan cu conferinţa organizată astăzi de CNAS, Casele  Judeţene de Asigurări de Sănătate din întreaga ţară  au organizat conferinţe de presă, pentru a informa  asiguraţii  prin intermediul presei despre rolul şi modul în care se utilizează cardul de sănătate.

 

În cadrul acestor conferinţe au fost prezentate date cu privire la gradul de distribuire a cardului de sănătate, soluţiile oferite pentru asiguraţii care încă nu au primit cardul de sănătate şi  modalitatea de a beneficia de servicii medicale după data de 1 septembrie 2015 pentru asiguraţii care, din diferite motive, încă nu au intrat în posesia cardului.

Cardul naţional de sănatate este un instrument de eficientizare şi transparentizare, care va permite un control mai bun a utilizarii fondurilor din sănătate.

Biroul de presă