Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Proiecte legislative

PROIECT HOTĂRÂRE pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016- 2017

Fișiere atașate

proiect HG COCA 2016.pdf