Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Lista medicamentelor asd

de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2007, cu modificarile si completarile ulterioare

-- Hotarare Nr. 1841 din 21 decembrie 2006

Descarcă documente ataşate articolului.
Ordin nr. 919 din 28 noiembrie 2007 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 75 din 01 februarie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 118 din 18 februarie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 197 din 06 martie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 214 din 11 martie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 275 din 31 martie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 318 din 18 aprilie 2008 cu modificarile din liste - Format PDF

Ordin nr. 384 din 1 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 578/29,12,2006 - Format PDF

Ordin nr. 398 din 10 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 578/29,12,2006 - Format PDF

Ordin nr. 501. din 14.07.2008 privind aprobarea listei de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiaza asiguratii in tratament ambulatoriu, c

Ordin nr. 503 din 16 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 501/14.07.2008 - Format PDF

Ordin nr. 519 din 29.07.2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 501/14.07.2008 - Format PDF

Ordin nr. 606 din 28.08.2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 501/14.07.2008 - Format PDF

Ordin nr. 750 din 01.10.2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Presedintelui CNAS nr. 501/14.07.2008 - Format PDF

Ordin 910 din 23.12.2008 privind modificarea listei de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu si fara contributie p

Ordin 68 din 30.01.2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 501/14.07.2008 - Forma

Ordin 389 din 04.03.2009 privind modificarea Listei de medicamente de care nbeneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu si fara contributie

Ordin 429 din 01.04.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Ssanatate nr. 501/14.07.2008 - For

Ordin 502 din 08.04.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Ssanatate nr. 501/14.07.2008 - For

Ordin nr. 725 din 15.07.2009 privind aprobarea Listei de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu si fara contributi

Ordin nr. 829 din 03.09.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 - F

Ordin nr. 869 din 30.09.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 -

Ordin nr. 899 din 13.10.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 -

Ordin nr. 945 din 04.11.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 -

Ordin nr. 962 din 13.11.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 -

Ordin nr. 987 din 07.12.2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Case Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 696/30.06.2009 -

Ordin 696 din 30.06.2009 privind aprobarea Listei de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu si fara contributie pe