Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Comunicat de presă

Data de 25 octombrie 2013 este termenul de transpunere a Directivei Europene  2011/24  privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere. În calitate de deputat în Parlamentul European în perioada 2007-2013, am contribuit la îmbunătăţirea textului directivei privind asistenţa medicală transfrontalieră şi am susţinut adoptarea acestui act legislativ, aceasta asigurând cadrul legal pentru a fi  garantate drepturile cetăţenilor europeni de a beneficia de servicii medicale în toate ţările Uniunii Europene. 

            În practică, prevederile esenţiale ale Directivei 24 sunt deja aplicate în România, conform Ordinului preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate  nr. 729/17.07.2009, art.8. 

            În baza acestui Ordin,  asiguraţii care se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde sunt luaţi în evidenţă ca persoane asigurate, beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăşi contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat.

            De asemenea, conform regulamentelor europene de securitate socială, asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflaţi pe teritoriul unui stat membru EU, SEE şi Elveţia beneficiază, în prezent, de următoarele tipuri de asistenţă medicală:

             Asistenţa medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE, SEE şi Elveţia, prin intermediul  Cardului European de Sănătate (CES) sau a Certificatului Provizoriu de înlocuire a cardului european (CIP)

             Asistenţă medicală planificată, prin intermediul documentului portabil  S2 (fostul formular E112)

             Asistenţă medicală pentru asiguraţii care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui alt stat membru UE, prin intermediul documentului portabil  S1 ( care înlocuieşte formularele  E106, E 109, E 120, E 121). Proiectul de lege pentru modificarea Legii 95/2006, necesar pentru transpunerea Directivei Europene 2011/24, a fost elaborat şi publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi se află în procedura de adoptare.

            De asemenea, au fost elaborate şi  proiectele de acte normative  subsecvente acestei legi:

             Proiectul de Ordin al ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS prin care sunt reglementate:

  • Tipurile de asistenţă medicală ce fac obiectul autorizării prealabile şi criteriile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea autorizării
  • Metodologia de rambursare a contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul de rambursare
  • Criteriile de eligibilitate pentru rambursare

             Proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Punctului Naţional de Contact.

            Totodată, 25 octombrie 2013 este şi termenul pentru transpunerea  Directivei Europene 2012/52, care stabileşte măsurile pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru UE, SEE.

            Pentru transpunerea acestei Directive, a fost elaborat şi publicat Ordinul MS şi CNAS nr. 1083/608/19.09.2013  prin care a fost completat modelul de prescripţie medicală pentru dispozitive medicale, conform prevederilor Directivei.

            De asemenea, a fost elaborat un proiect de Ordin comun  al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui  CNAS care completează formularul de prescripţie medicală pentru medicamente cu elemente suplimentare de identificare a medicului prescriptor. Eliberarea prescripţiilor medicale se poate face în România sau în orice ţară membra UE, SEE.

            Pentru orice informaţie legată de drepturile românilor de a se trata în străinătate, precum şi de detalii legate de legislaţia în vigoare şi de prevederile Directivei 2011/24, îi încurajez pe toţi cei interesaţi să contacteze Biroul de Relaţii cu Asiguraţii din structura CNAS.

 

Cristian Buşoi,

Preşedinte CNAS