Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 196/139 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 2017-03-01
Ordin nr. 141 pentru aprobarea Formularelor specific pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**), (**)Ω si (**)β 2017-02-28
Ordin nr. 150/57 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 2017-02-28
Ordin nr. 113 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-02-20
Ordin nr. 66 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri 2017-02-20
Ordin nr. 51 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 2017-02-15
Ordin nr. 27 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-02-01
Ordin nr. 28 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special 2017-02-01
ORDIN Nr. 29 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implemen-tarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ 2017-01-16
Ordin nr. 1313/30.12.2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-01-09
Ordin nr. 1012/28.11.2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2017-01-09
Ordin nr. 1032/14.12.2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2016-12-14
HG nr. 853_16.11.2016 Norme metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera 2016-11-28
Ordin 932 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi ... 2016-11-25
Ordin 912 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2016-11-22