Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 1321_783 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 2019-08-30
Ordin nr. 1319 _784 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica 2019-08-30
Ordin nr. 1320_781 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului de compensare cu 90% a pretului de referinta 2019-08-30
Ordin nr. 732 privind modificare Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale curative pentru anii 2017 si 2018 2019-08-14
Ordin nr. 660 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor-subprogramelor naţionale de sănătate curative 2019-08-05
Ordin nr.625 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu ... 2019-07-10
Ordin nr. 619 Ordin privind modificarea si completarea Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen 2019-07-01
Ordin nr. 980 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si modificarea si completarea acestuia 2019-06-28
Ordin nr. 574 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-06-24
Ordin nr. 462 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 2019-05-21
Ordin nr. 466 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative. 2019-05-20
Ordin nr. 454 pentru modificarea Anexei nr. 2 la rdinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative 2019-05-20
Ordin nr. 293 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unui termen 2019-04-03
Ordin nr. 293 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 si prorogarea unui termen 2019-04-03
Ordin nr. 299 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-04-02