Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 462 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 2019-05-21
Ordin nr. 466 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative. 2019-05-20
Ordin nr. 454 pentru modificarea Anexei nr. 2 la rdinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative 2019-05-20
Ordin nr. 293 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 şi prorogarea unui termen 2019-04-03
Ordin nr. 293 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 si prorogarea unui termen 2019-04-03
Ordin nr. 299 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-04-02
Ordin nr. 442 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii aistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene. 2019-03-26
Ordin nr. 273 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 2019-03-19
Ordin nr. 252 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017. 2019-03-15
Ordin nr. 194 privind modificarea Normelor tehnice de realizarea programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018,aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 2019-02-05
Ordin nr. 1608 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-01-10
Ordin 1590 prelungire pentru completarea ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen 2019-01-03
Ordin nr. 1559 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice..... 2018-12-19
Ordin nr. 1547 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017. 2018-12-06
Ordin nr. 1545 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei nationale de Asigurari de sanatate nr. 245/2017. 2018-12-06