Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 1032/14.12.2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2016-12-14
HG nr. 853_16.11.2016 Norme metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera 2016-11-28
Ordin 932 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi ... 2016-11-25
Ordin 912 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2016-11-22
Ordin 941 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 2016-11-16
HG 792 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 2016-10-31
Ordin 1212/889 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 2016-10-31
ORDIN Nr. 803 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale ... 2016-10-18
Ordin 1154-831 privind modelul de contract, metodologia de negociere, 'încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cosi-volum/cost-volum-rezultat 2016-10-17
HOTĂRÂRE - pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 2016-10-14
Ordin 736 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2016-09-28
Ordin Nr. 445 pentru aprobarea comisiilor de experti de la nivel CNAS pentru implementarea programelor nationale 2016-08-19
Ordin 629 Modificare Ordin 161 2016-08-05
Ordin nr. 417/2016 Ordin nr.417/2016 privind modificarea Metodologiei de control 2016-07-25
Ordin nr 779/393/2016 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 2016-06-30