Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 1099 Lista materiale sanitare 2019-12-10
OUG nr. 70 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord 2019-12-09
Ordin nr. 1106 privind modificarea Normelor Tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice 2017-2018 2019-12-05
Ordin nr.1105 privind modificarea Normelor Tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice 2017-2018 2019-12-05
Ordin nr. 988 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.245/2017 2019-11-20
Ordin nr.1567/915 privind reglementarea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru punerea în aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fîscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative 2019-10-25
Ordin nr. 898 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 2019-10-25
Ordin nr. 898 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018 2019-10-24
Ordin nr. 914 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asiguraroi de sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice... 2019-10-17
ORDIN privind reglementarea unor masuri in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru punerea in aplicare a prevederilor art.V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative 2019-10-11
Odin nr. 1483/884 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarein 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor servicii si a Contractului Cadru ... 2019-10-09
Ordin nr. 864 pentru modificarea Anexei 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017privind aprobarea componenţei Comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi a Listei coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative 2019-09-27
Ordin nr. 834 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 2019-09-27
Ordin nr. 1321_783 - Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 2019-09-03
Ordin nr. 1320_781 - Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1320/781/2019 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr 726/507/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor Ordinul ministrului sanatatii si al preşedintelui CNAS nr 1321/783/2019 pentru modificarea 2019-09-03