Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin Nr. 139 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri 2016-04-21
Ordin nr.199 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate 2016-04-21
Ordin nr. 716/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/05.03.2013 2016-04-06
Ordin nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea Anexei 5 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănatate 2016-04-06
Ordin Nr. 245/2015 pentru modificarea şi completarea Anexei 11 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănatate 2016-04-06
Ordin nr. 522/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale 2016-04-06
HG. 200 privind prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 2016-03-31
Ordin nr.414/183 /martie 2016 ORDIN pentru prorogarea termenului prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 2016-03-31
Ordin Nr. 177 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implementarea unor programe naţionale 2016-03-29
Ordin nr. 139 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015... 2016-03-14
Ordin nr. 138 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013... 2016-03-14
Ordin Nr. 71 privind aprobarea coordonatorilor naţionali şi a atribuţiilor acestora în vederea coordonării tehnice şi metodologice 2016-03-07
Ordin 1486 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2015-12-28
Ordin 1566-1073 ORDIN- pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/ 2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 2015-12-23
Ordin 1476 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative 2015-12-17