Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 314 pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate 2020-02-07
Ordin nr. 292 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările şi completările ulterioare 2020-01-29
Ordin nr. 14 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice ... 2020-01-22
Ordin nr. 1003 priviind actualizarea Registrului Unic de evidenta a asiguratilor in SIUI 2020-01-10
Ordin nr. 1175 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curatice pentru anii 2017 si2018 2020-01-08
Ordin nr. 1166 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen 2020-01-06
Ordin nr. 1159 privind prelungirea aplicabilitatii Ordinului MS si al presedintelui CNAS nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, si pentru prorogarea unor termene. 2019-12-31
HG nr. 962 la HG nr.140 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale,a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si pentru prorogarea unor termene. 2019-12-31
Ordinului nr. 1152 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-12-20
Ordin nr. 1121 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 2019-12-17
Ordin nr. 1120 pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim special 2019-12-17
Ordin nr. 1131 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2019-12-17
ORDIN nr. 1139 pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 356/2017 2019-12-11
Ordin nr. 1100-Anexa Machete Anexa Machete 2019-12-10
Ordin nr. 1100 machete 2019-12-10