Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 205 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente subprogramele de sanatate din cadrul programului national de sanatate cu scop curativ 2007-05-08
Hotarare pentru modificarea si completarea prevederilor Contractului-cadru 2007-05-07
Ordin nr. 106 Ordin Nr. 106 din 22 martie 2007 Postat Marti, 27 Martie 2007 pentru aprobarea utilizarii aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi 2007-03-22
Nota de fundamentare - Hotarare de Guvern privind aprobarea necesarului de personal la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate pentru realizarea activitatilor de evidenta si contro 2007-03-16
Ordin nr. 37 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2007-01-01
Ordin nr. 1878/577 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 670/254/2006 2006-12-29
Ordin nr. 1782/576 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi 2006-12-28
Ordin nr. 1453/528 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-27
Ordin nr. 1453/528 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-27
Evaluare furnizori conform Ordinului Nr. 1211/325 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-24
Ordin nr. 1211/325 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare. 2006-10-04
Ordin nr. 1211/325 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-10-04
Ordin nr. 461 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2006-09-26
Ordin nr. 346 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 2006-08-08
Ordin nr. 345 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate 2006-08-08