Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 754 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei 2008-10-02
Ordin nr. 614 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate 2008-08-29
Ordin nr. 753 pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS nr. 614 din 29.08.2008 2008-08-29
Ordin nr. 312 privind tratamentul cu Lanreotidum in tumorile Endocrine 2008-04-17
Ordin de realizarea a programelor nationale de sanatate in anul 2008 2008-03-15
Ordin nr. 178 privind Normele Metodologice asupra activitatii structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 2008-02-28
Ordin nr. 178 privind Normele Metodologice asupra activitatii structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate 2008-02-28
Ordin nr. 162 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 559/2006 2008-02-25
Ordin nr. 87 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 122/2007 2008-02-04
Legea nr. 388 Legea bugetului de stat pe anul 2008 2007-12-31
Ordin nr. 2090/921 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 570/116/2007 2007-12-04
Ordinul nr. 903 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 2007-11-19
Ordin nr. 905 pentru aprobarea Modalitatilor unitare de aplicare in sistemul de asigurari sociale de sanatate a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.645/2007 2007-11-19
Ordin nr. 811 privind modificarea structurii fisierelor de raportare 2007-10-18
Ordin nr. 1645 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 2007-10-17