Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 1637 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009 2009-12-23
Ordin nr. 1603/1045 privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009 2009-12-18
HG nr. 1549 privind prelungirea pana la data de 31 martie 2010 a aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentruanul 2009 2009-12-09
Ordin nr. 698/363 Ordin Nr. 698/363/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a metodologiei de transmitere a rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ 2009-12-04
Ordin nr. 1524 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstretica si ginecologie 2009-12-04
Ordin nr. 563 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale 2009-04-24
Ordin nr. 509 pentru modificarea ordinului presedintelui CNAS Nr. 891/18.12.2008 2009-04-10
Ordin nr. 419/435 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special 2009-03-31
Ordin nr. 417/431 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009 2009-03-31
Ordin nr. 416/428 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contract Cadru 2009 2009-03-31
Ordin nr. 384/413 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale 2009-03-24
Ordin 409 privind aprobarea comisiilor de experti la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ 2009-03-17
Hotarare pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru pe anul 2009 2009-03-01
Ordin nr. 892 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr. 23/22.01.2007 2008-12-18
Ordin nr. 891 privind chestionarele pentru evaluarea satisfactiei asiguratuluifata de calitatea serviciilor medicale furnizate in medicina de familie si in unitatile spitalicesti 2008-12-18