Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin nr. 1782/576 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi 2006-12-28
Ordin nr. 1453/528 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-27
Ordin nr. 1453/528 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-27
Evaluare furnizori conform Ordinului Nr. 1211/325 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-11-24
Ordin nr. 1211/325 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare 2006-10-04
Ordin nr. 1211/325 pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare. 2006-10-04
Ordin nr. 461 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2006-09-26
Ordin nr. 345 privind aprobarea modelului contractului de asigurari sociale de sanatate 2006-08-08
Ordin nr. 346 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 2006-08-08
Controlul certificatelor de concediu medical proiect de act normativ-partea I 2006-07-14
Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate-proiect de act normativ-partea I 2006-05-31
Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate-proiect de act normativ-partea II 2006-05-31
Legea nr. 95 - Exercitarea profesiei de medic extras privind reforma in domeniul sanatatii 2006-04-14
Ordin nr. 411/158 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 2006-04-14
Legea nr. 95 extras-privind reforma in domeniul sanatatii-actualizata 2006-04-14