Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Legea nr. 46 Legea drepturilor pacientului 2003-01-21
Legea nr. 296 - Asistența medicală privind acordarea asistentei medicale in Romania cetatenilor straini in baza acordurilor, intelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate in domeniul sanatatii, la care Romania este parte 2002-05-15
Ordonanța nr. 124 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale 1998-08-29
Ordonanta nr. 124 republicata-actualizata - privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale 1998-08-29