Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Ordin 1590 prelungire pentru completarea ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, prelungirea aplicarii prevederilor acestuia si prorogarea unui termen 2019-01-03
Ordin nr. 1559 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.141/2017 pentru aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice..... 2018-12-19
Ordin nr. 1547 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017. 2018-12-06
Ordin nr. 1545 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei nationale de Asigurari de sanatate nr. 245/2017. 2018-12-06
Ordin nr. 1488 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui caei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 2018-12-06
Ordin nr.1470 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017 2018-11-14
Ordin nr. 1407 pentru modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul presedintelui CNAS nr. 141/2017 pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectarii citeriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice 2018-11-01
Ordin nr.1395 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018 2018-10-26
Ordin nr. 1381 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2018-10-18
Ordin nr. 1368 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 356/2017 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative 2018-10-15
Ordin nr. 1340 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2018-10-03
Ordin nr.1328 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 2018-09-28
Ordin nr. 1332 pentru aprobarea machetelor de raportare fară regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative 2018-09-28
Ordin nr. 1331 pentru modificarea şi completarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013 2018-09-28
Ordin nr. 1216 privind aprobarea componentei Comisiilor de experti care functioneaza pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si a Listei coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative 2018-08-20