Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
ORDIN Nr. 29 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru implemen-tarea unor programe naţionale, respectiv subprograme de sănătate, cu scop curativ 2017-01-16
Ordin nr. 1032/14.12.2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-01-09
Ordin nr. 1313/30.12.2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-01-09
Ordin nr. 1012/28.11.2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016 2017-01-09
Ordin 1393/1018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 2016-12-19
Proiect Ordin Proiect de Ordin pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016/ 2016-12-07
HG nr. 853_16.11.2016 Norme metodologice privind asistenta medicala transfrontaliera 2016-11-28
Ordin 932 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi ... 2016-11-25
Proiect Ordin pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza reluarii negocierii indicatorilor 2016-11-24
Ordin 912 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 2016-11-22
Ordin 941 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 2016-11-16
Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cadru al CAS, CASMB şi AOPSNAJ 2016-11-09
Proiect Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al CNAS şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai CAS 2016-11-08
HG 792 pentru completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 2016-10-31
Ordin 1212/889 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 2016-10-31