Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Proiect modificare Ordin nr.185 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, 2016-08-24
Ordin Nr. 445 pentru aprobarea comisiilor de experti de la nivel CNAS pentru implementarea programelor nationale 2016-08-19
Ordin 629 Modificare Ordin 161 2016-08-05
Proiect Ordin privind stabilirea modalitatii de clarificare a neconcordantelor 2016-07-28
Ordin nr. 417/2016 Ordin nr.417/2016 privind modificarea Metodologiei de control 2016-07-25
Proiect Ordin Proiect Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizori 2016-07-11
Ordin nr 779/393/2016 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 2016-06-30
Ordin nr. 772/379/2016 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 2016-06-30
Ordin nr. 771/378/2016 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor 2016-06-30
Ordin nr. 377/763/2016 ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 2016-06-27
Proiect Ordin Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a H.G. 161/2016 2016-06-17
H.G. nr. 432/2016 H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 2016-06-17
ORDIN Nr. 363/2016 pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS 2016-06-14
ORDIN Nr. 362/2016 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 71/2016 2016-06-14
Proiect HG privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 2016-05-12