Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Proiect Ordin pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza negocierii indicatorilor de rezultat pentru medicamentul Harvoni ((Sofosbuvir 400 mg+ Ledipasvir 90 mg), care face obiectul contractului cost - volum -rezultat. 2016-09-21
Proiect Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 2016-09-19
Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului nr. 3/1/2015 Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei nationale de asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 2016-09-14
Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 2016-09-08
Proiect - HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 198 din Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 198 din Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 2016-09-08
Proiect modificare Ordin nr.185 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, 2016-08-24
Ordin Nr. 445 pentru aprobarea comisiilor de experti de la nivel CNAS pentru implementarea programelor nationale 2016-08-19
Ordin 629 Modificare Ordin 161 2016-08-05
Proiect Ordin privind stabilirea modalitatii de clarificare a neconcordantelor 2016-07-28
Ordin nr. 417/2016 Ordin nr.417/2016 privind modificarea Metodologiei de control 2016-07-25
Proiect Ordin Proiect Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizori 2016-07-11
Ordin nr 779/393/2016 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi 2016-06-30
Ordin nr. 772/379/2016 Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 2016-06-30
Ordin nr. 771/378/2016 Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor 2016-06-30
Ordin nr. 377/763/2016 ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 2016-06-27