Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Titlul Descriere Data
Proiect de modif HG 206 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 2016-10-18
ORDIN Nr. 803 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale ... 2016-10-18
Ordin 1154-831 privind modelul de contract, metodologia de negociere, 'încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cosi-volum/cost-volum-rezultat 2016-10-17
HOTĂRÂRE - pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 2016-10-14
Minuta sedinta 29.09.2016 - Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sananatate Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sananatate pentru completarea Ordinului nr. 3/1/2015 2016-10-05
Ordin 736 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 2016-09-28
Proiect Ordin pentru aprobarea criteriilor care vor sta la baza negocierii indicatorilor de rezultat pentru medicamentul Harvoni ((Sofosbuvir 400 mg+ Ledipasvir 90 mg), care face obiectul contractului cost - volum -rezultat. 2016-09-21
Proiect Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 2016-09-19
Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului nr. 3/1/2015 Proiect Ordin pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii si al Presedintelui Casei nationale de asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 2016-09-14
Proiect ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 2016-09-08
Proiect - HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 198 din Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 198 din Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017 2016-09-08
Proiect modificare Ordin nr.185 Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016, 2016-08-24
Ordin Nr. 445 pentru aprobarea comisiilor de experti de la nivel CNAS pentru implementarea programelor nationale 2016-08-19
Ordin 629 Modificare Ordin 161 2016-08-05
Proiect Ordin privind stabilirea modalitatii de clarificare a neconcordantelor 2016-07-28