Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Ordin Nr. 534 din 20 mai 2005 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant
Emitent: Ministerul Sanatatii
Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 459 din 31 mai 2005


Avand in vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale de Transplant si ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. M.C. 6.296 din 19 mai 2005,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se acrediteaza pentru activitatea de transplant hepatic Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic Fundeni.
ART. 2
Se acrediteaza pentru activitatea de transplant cardiac urmatoarele unitati sanitare:
- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Sectia de chirurgie cardiovasculara;
- Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures.
ART. 3
Se acrediteaza pentru transplant renal si transplant de pancreas urmatoarele unitati sanitare:
- Centrul de Chirurgie Urologica, Dializa si Transplant Renal Fundeni;
- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta - Clinica de chirurgie.
ART. 4
Se acrediteaza pentru transplant renal urmatoarele unitati sanitare:
- Centrul de Hemodializa si Transplant Renal Timisoara;
- Spitalul Clinic "C.I. Parhon", Clinica de urologie.
ART. 5
Se acrediteaza pentru transplant pulmonar urmatoarele unitati sanitare:
- Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti - Clinica de chirurgie toracica;
- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Sectia de chirurgie cardiovasculara.
ART. 6
Se acrediteaza pentru transplant medular urmatoarele unitati sanitare:
- Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Sectia clinica de hematologie si transplant de celule stem;
- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara.
ART. 7
Se acrediteaza pentru declararea donatorilor cadavru urmatoarele unitati sanitare:
- Institutul Clinic Fundeni - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Bucuresti - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic de Adulti din Cluj-Napoca - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Nr. 1 Timisoara - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Clinica A.T.I.;
- Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi - Clinica A.T.I.
ART. 8
(1) Sefii sectiilor nominalizate la art. 7 vor desemna medicii responsabili de identificarea potentialilor donatori. Acestia vor fi informati asupra pacientilor internati zilnic, cu scor Glasgow mai mic sau egal cu 7.
(2) Evidentele prevazute la alin. (1) vor fi aduse la cunostinta trimestrial Agentiei Nationale de Transplant.
ART. 9
Unitatile sanitare acreditate pentru testare imunologica si virusologica sunt:
- Institutul Clinic Fundeni - Laboratorul de diagnostic, biologie moleculara, imunologie HLA si virusologie;
- Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures - Laboratorul clinic imunologie transplant;
- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta nr. 1 Timisoara - Centrul regional de imunologie de transplant;
- Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon" Iasi - Laboratorul de imunologie si genetica;
- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca - Laboratorul clinic de analize medicale si imunologie.
ART. 10
Se acrediteaza Serviciul de Ambulanta al Municipiului Bucuresti pentru activitatea de coordonare de transplant.
ART. 11
Se acrediteaza pentru efectuarea transplantului de mana Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Clinica de chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva.
ART. 12
Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si institutiile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 13
Ordinul ministrului sanatatii nr. 697/1999 privind acreditarea unor centre medicale care sa realizeze transplantul de tesuturi si organe se abroga.
ART. 14
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Mircea Cinteza