Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Ordin Nr. 1.025/402 din 22 august 2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza"
Emitent: Ministerul Sanatatii Publice - Nr. 1.025
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Nr. 402
Publicat in: Monitorul Oficial Nr. 762 din 7 septembrie 2006

-- Modificare si completare


In temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Hotararii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, si al Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 671/253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizarii programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, si Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derularii programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora,
vazand Referatul de aprobare nr. 3.318/2006 al Ministerului Sanatatii Publice si nr. 3.007/2006 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

ministrul sanatatii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Materialele sanitare specifice unor boli cronice cu risc crescut, care sunt decontate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national, precum si materialele sanitare specifice utilizate in cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza" se achizitioneaza de fiecare unitate sanitara prin care se deruleaza subprogramul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la achizitiile publice.
(2) Materialele sanitare specifice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, precum si unitatile sanitare prin care se deruleaza aceste subprograme vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate,
Cristian Vladescu

ANEXA 1*)
*) Anexa este reprodusa in facsimil.


LISTA
cuprinzand materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizeaza licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in anul 2006 in cadrul subprogramului "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza"


Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza
- lame de sticla port-obiect
- coloranti si reactivi pentru colorarea frotiurilor de sputa
- ulei de cedru pentru examinarea microscopica in imersie
- medii de cultura pentru cultivarea micobacteriilor
- filme radiologice pentru radiografii toraco-pulmonare standard si micro-radiofotografii
- reactivi pentru developarea filmelor
- flacoane pentru recoltarea probelor de sputa
- eprubete de sticla
- pipete, sticlarie de laborator
- hartie de filtru
- masti, manusi
- ace, seringi
- perfuzoare

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculara si prin cardiologie interventionala si electrofiziologie

Materiale sanitare pentru chirurgie cardiovasculara
- oxigenatoare adulti si copii
- seturi de cardioplegie
- valve cardiace mecanice
- valve cardiace biologice
- inele de valvuloplastie
- proteze si petece vasculare si cardiace
- material de sutura, material de hemostaza si biolipiciuri pe baza de fibrina, fire pentru osteosinteze sternale, clipuri metalice de titan, electrozi epicardici temporari
- balon de contrapulsatie aortica
- set pentru cell-saver
- set hemofiltre adulti si copii
- domuri de presiune
- canule aortice
- canule venoase si alte canule (vent aortic, vent ventricular stang, set perfuzie multipla, canule administrare cardioplegie etc.)
- conducte valvulate
- solutie de cardioplegie
- aspiratoare toracice
- sonde pentru masurarea debitelor vasculare "flowmetru"
- celule pentru monitorizat Hct, Hb si SvO2 continuu in timpul circulatiei extracorporeale
- capuri de pompa centrifugala pentru adulti si copii
- celule de monitorizat fluxul sanguin pentru pompa centrifugala
- oxigenatoare ECMO si tubulatura aferenta
- seturi de asistare ventriculara
- cartuse pentru monitorizat ACT
- sensori de temperatura pentru oxigenatoare si seturi de cardioplegie
- sensori de nivel pentru oxigenatoare
- campuri de incizie impregnate cu iod si neimpregnate
- campuri chirurgicale de unica folosinta
- halate chirurgicale
- sisteme de stabilizare tesut in vederea revascularizarii pe cord batand tip Octopus, Starfish
- shunturi intracoronariene
- pounch-uri aortice
- creion bisturiu electric
- dispozabile pentru sistemul de ablatie chirurgicala in aritmiile cardiace

Materiale sanitare necesare sectiei ATI - chirurgie cardiovasculara
- catetere venoase centrale adulti si copii
- catetere arteriale adulti si copii
- catetere Swan-Ganz
- catetere pentru aparat debit cardiac PICO
- incalzitor pacient compatibil cu aparatura din dotare
- butelii de oxid nitric
- senzori de saturatie de oxigen si PO2
- celule de presiune invaziva


Materiale pentru cardiologie interventionala
- catetere de diagnostic
- ghiduri de diagnostic
- set punctie arteriala si venoasa (ace, teci, introductoare, ghiduri)
- materiale auxiliare pentru cateterism (seringi de injectare, ace, tuburi conectoare, domuri de presiune, manifolduri, tub perfuzor, manseta presiune)
- catetere ghid pentru interventii percutane (coronare, carotide, vase periferice, artere renale)
- ghiduri pentru interventii percutane
- baloane pentru dilatari percutane
- stenturi coronariene
- materiale auxiliare procedurilor percutane (seringi cu manometru, conectoare Y, supape, introductoare, torquer)
- baloane de dilatatie periferica
- stenturi periferice, renale si carotidiene
- sisteme de protectie vasculara pentru interventii percutane
- baloane de valvuloplastie (mitrala, pulmonara si aortica)
- sistem de inchidere DSA, DSV, PCA interventional
- proteze pentru anevrism de aorta abdominala
- aterectom directional
- umbrele filtru pentru vena cava inferioara
- materiale pentru embolizare selectiva
- sonde diagnostic multipolare pentru electrofiziologie
- catetere specializate pentru ablatie
- alte materiale similare din categoria celor mentionate anterior

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobandite
- proteza totala sold cimentata
- proteza totala sold cimentata tip luxatie congenitala
- proteza totala sold necimentata tip luxatie congenitala
- proteza totala sold necimentata
- proteza totala sold hibrid (cotil necimentat/femur cimentat)
- proteza totala sold hibrid inversat (cotil cimentat/femur necimentat)
- proteza bipolara sold cimentata
- proteza bipolara sold necimentata
- proteza Moore
- proteza totala genunchi cimentata fara stabilizare posterioara
- proteza totala genunchi cimentata cu stabilizare posterioara
- proteza totala genunchi necimentata fara stabilizare posterioara
- proteza totala genunchi necimentata cu stabilizare posterioara
- proteza unicompartimentala genunchi
- proteza femuropatelara genunchi
- proteza totala sold cimentata REVIZIE
- proteza totala sold necimentata REVIZIE
- proteza totala sold hibrid (cotil necimentat/femur cimentat) REVIZIE
- proteza totala sold hibrid inversat (cotil cimentat/femur necimentat) REVIZIE
- inele ranforsare cotil REVIZIE
- elemente ranforsare pentru fracturi periprotetice metafizodiafizare
- proteza totala genunchi cimentata REVIZIE
- componente singulare utilizate in REVIZIE endoprotetica
- proteza totala de umar
- proteza partiala de umar
- proteza totala de cot
- proteza pumn
- proteza metacarpofalangiana
- proteza interfalangiana
- proteza glezna
- ciment ortopedic cu si fara antibiotic

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

TRANSPLANT MEDULAR
- cateter venos central (in clinica de hematologie se utilizeaza numai pentru transplant)
- cateter de dializa pentru afereza
- spiral tubing
- Clave-uri
- Oper-por
- Campuri sterile
- Chit de recoltare grefon
- Filtre pentru apa
- Filtre HEPA pentru aer
- Sare pentru statia de apa (aflata in incinta centrului de transplant, pentru camerele sterile)
- Filtre preliminare pentru aer
- Materiale pentru imunofenotipare/biologie moleculara
- Filtre pentru preparate de sange
- Solutie crioprotectoare dymetilsulfoxide DMSO
- Materiale pentru prelucrare si crioprezervare celule stem
- Kit pentru recoltare de celule stem prin afereza
- Kit si materiale pentru izolare imunomagnetica

TRANSPLANT DE CORD
- set halate sterile + campuri
- Leader Cath Adulti (atera)
- Termovent
- Filtru pentru artera
- Filtru pentru rampa
- Rampa
- Prelungitoare de presiune
- Prelungitoare venoase
- Prelungitoare arteriale
- Prelungitoare angio (cateter extension)
- Camere de presiune
- Canule cave
- Canule la aortica
- Balon de contrapulsatie
- Set autotransfuzie
- Hemofiltru adulti
- Tourniquet cave
- Sugicel 10/20 cm ethicon
- Bone - wax - ceara stern
- Ioban 6640 - camp steril
- Efler CU - 9 FR - canula
- Efler canule
- Vent DPL
- Biopsy forceps
- Guid scurt 40 cm
- Guid lung "J" 150 cm
- Set unica folosinta angio
- Guid diagnostic teflonat
- Guid diagnostic hidrofilic
- Exchange guid 260 cm
- Custodiol
- Celsior
- Sol. Wisconsin

TRANSPLANT HEPATIC
- halate sterile
- campuri sterile
- set furtun esantionare
- separator apa Julian
- set Cell Saver
- transductor de presiune cu 2 celule
- trusa cateterizare vena centrala 1 cale
- dispozabile incalzitor pacient superior/inferior
- trusa level 1
- filtru umidificator si antibacterian
- ghid scurt
- ghid diagnostic teflonat
- ghid diagnostic hidrofilic
- exchange ghid
- set nutripompa
- set hemodializa/hemofiltrare
- set plasmafereza
- sistem aspiratie circuit inchis
- cearceaf absorbant
- Stelisept scrub
- Sterillium
- Bacilol Plus
- Ac biopsie Quik Core - Cook
- Custodiol
- Celsior
- Sol. Wisconsin

TRANSPLANT CELULE PANCREATICE
- halate sterile
- Leader Cath adulti

TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI SI PANCREAS
- stapler intestinal
- rezerva stapler intestinal
- Custodiol
- Celsior
- Sol. Wisconsin

TRANSPLANT PULMONAR
- Stapler bronsic reutilizabil 4 cartuse 55 mm
- Tachocomb
- Bioglu
- Dispozitiv de incalzire externa/interna
- Halate sterile unica folosinta
- Sterildrape
- Set Cell-Saver
- Set ECMO
- Set CEC
- Staplere vasculare
- Staplere liniare pentru reducere volum pulm.
- Stapler cu agrafe pentru tegument
- Tuburi racord
- Tuburi de dren toracice cu fir radioopac
- Dispozitiv tip Redon
- Baterie de aspiratie pleurala
- Custodiol
- Celsior
- Sol. Wisconsin.