Vă aducem la cunoștință o serie de modificări ce vor fi implementate în PIAS referitoare la prescrierea și eliberarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în sistemul de asigurări sociale de sănătate începând cu 01.02.2018.

  1. Se reintroduce regula PHM256 - “asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat“.

Regula va funcționa pentru o perioadă de minim 2 luni la nivel de avertizare atât la prescriere cât și la eliberare și verifică existența unui formular specific (cu schema terapeutică asociată formularului) transmis și confirmat în PIAS pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β din Lista aprobată prin Ordonanța de Urgență HG 720/2008 cu modificările și completările ulterioare aferente următoarelor categorii de boli/PNS: G4 și G7 (exclusiv medicamentele fără interferon notate cu (**)1Ω; G22, G29, G31B, G31C, G31D, G31E, G31F, PNS 3, PNS6.21, 6.22 și 6.23.

Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista aprobată prin HG 720/2008 cu modificările și completările pentru care nu sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS nr. 141/2007 cu modificările și completările ulterioare  se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății și al Președintelui CNAS 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate situațiile de avertizare ale regulii P11M256, medicii prescriptori au obligația de a verifica concordanța informațiilor transmise și confirmate în PIAS cu cele înregistrate în formularul specific, pe suport de hârtie și de a sesiza eventualele disfuncționalități casei de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale sau pe suport SIUI (suport.siui@casan.ro).

De asemenea, vă amintim obligativitatea prescrierii corecte a medicamentelor notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β pentru care sunt aprobate Formulare specifice prin Ordinul CNAS 141/2017 cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu Metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a Formularelor specifice prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul CNAS nr. 141/2017.

Formularele specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr. 141/2017, cu modificările și completările ulterioare pot fi consultate și descărcate de către medicii prescriptori de pe pagina web a CNAS www.cnas.ro secțiunea „Informații pentru furnizori – medicamente- formulare specifice”.

  1. Având în vedere modificarea denumirii DCI-ului IDEBENONUM în Lista denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate aprobată prin Ordinul MS/CNAS nr. 178/354/2018, în SIUI a fost închisă schema terapeutică N06BX13 “neuropatie optică ereditară Leber” aferentă formularului specific N06BX13 și a fost deschisă, începând cu 01.02.2018 schema terapeutică N06BX13.1 “IDEBENONUM” aferentă aceluiași formular specific.

În acest sens, pentru pacienții pentru care tratamentul cu IDEBENONUM s-a inițiat în perioada 1.12.2017 – 31.01.2018, în baza schemei terapeutice N06BX13 “neuropatie optică ereditară Leber” aferentă formularului specific N06BX13, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării și prescrierii tratamentului specific, fără a modifica formularul specific pe suport de hârtie care a stat la baza inițierii tratamentului cu IDEBENONUM, medicul curant va transmite în PIAS:

- întreruperea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13 “neuropatie optică ereditară Leber”

- trasmiterea și confirmarea formularului specific N06BX13 pe schema terapeutică N06BX13.1 IDEBENONUM cu tip de evaluare “Inițiere” și menținerea datei de sfârșit a tratamentului înscris de medic pe formularul specific pe suport hârtie.

Nerespectarea acestei proceduri de corecție în PIAS va conduce la emiterea avertismentului PHM256 la fiecare prescripție medicală, iar în cazul în care regula PHM256 va fi trecută la nivel de eroare, la imposibilitatea trimiterii prescripției medicale cu DCI IDEBENONUM.