Începând cu data de 01.10.2017, în vederea respectării prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, unitățile sanitare din ambulatoriu se pot inscrie la Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate în procedura de acreditare prin modalitatea prevăzută pe site-ul www.anmcs.gov.ro 

 

Articolul 20 alin. (2) din Legea 185/2017 prevede:

"(2) Pentru a furniza servicii de sănătate în relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unităţile sanitare din ambulatoriu se înscriu în procesul de acreditare după cum urmează:

    a) până la data de 31 decembrie 2017 pentru unităţile care au împlinit minimum 5 ani de la înfiinţare;

    b) până la data de 31 decembrie a anului anterior încheierii contractului de furnizare de servicii în sistemul public de asigurări de sănătate pentru unităţile sanitare care urmează să împlinească 5 ani în anul calendaristic în care se încheie contractul."