Referitor la recomandari presriere ELIQUIS (Apixabanum) si XARELTO (Rivaroxabanum) in cadrul contractelor cost volum, facem urmatoarele precizari:

Avand in vedere:

    a) pentru sublistele A, B şi D - o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună”

Valoarea totala a schemei terapeutice pentru medicamentul: Rivaroxabanum (un comprimat de 15 sau 20 de mg/zi) prescrise pentru o perioada de 30-31 de zile, calculata la nivelul pretului de referinta este de pana la 330 ron/luna.

Fata de cele mai sus, presrierea medicamentului Rivaroxabanum concentratie de 15 sau 20 mg, in cadrul contractului cost volum, pentru indicatia codificata la presriere 486, se realizeaza pentru pacien’i eligibili in concordanta cu protocolul terapeutic specific si durata maxima pentru care pot fi presrise medicamentele ce fac obiectul contractelor cost volum.