Informații privind  prescrierea și eliberarea formularului specific pentru medicamentele  notate cu (**)1 în Lista aprobată prin HG nr. 720/2008

 

vezi document atasat