Pe site-ul CNAS, la secțiunea „Informații pentru furnizori-medicamente-protocoale terapeutice”, se regăsesc protocoalele terapeutice cuprinse în Ordinul MS/CNAS nr. 1373/1410/2018.

Au fost introduse două noi formulare specifice, și anume: L01CD04 aferent DCI CABAZITAXELUM pentru tratamentul carcinomului de prostată și L04AA26 aferent DCI BELIMUMABUM pentru tratamentul Lupusului eritematos sistemic, respectiv au fost modificate formularele specifice corespunzătoare codurilor: A008E, H005E, H006C, L008C.1, L01XC08, L037C.1, L037C.2, L038C.1, L038C.2, L038C.3, L039M, L040M, L041M, L042C.1, L042C.2, L043M, L044L, A16AB10, M09AX07, A16AX10.

Pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în Secțiunea informații pentru furnizori-medicamente-formulare specifice au fost publicate formularele specifice prevăzute în Ordinul CNAS nr. 1407/2018, respectiv: A008E, H005E, H006C, L008C.1, L01XC08, L037C.1, L037C.2, L038C.1, L038C.2, L038C.3, L039M, L040M, L041M, L042C.1, L042C.2, L043M, L044L, A16AB10, M09AX07, A16AX10, L01CD04 și L04AA26.

În PIAS se regăsesc cele două noi formulare specifice mai sus menționate și schemele terapeutice aferente. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.

Pentru pacienții la care, conform prevederilor legale în vigoare s-a inițiat deja tratamentul specific cu medicamentele pentru care în PIAS au fost create noile scheme terapeutice pe protocoalele L01CD04 și L04AA26, la prima vizită a pacientului în vederea evaluării și prescrierii tratamentului specific cu aceste medicamente, medicul curant are obligația de a completa și transmite în PIAS formularul specific corespunzător cu tip evaluare “inițiere” sau “continuare”, având în vedere data la care s-a inițiat tratamentul și perioadele de evaluare prevăzute în protocoalele terapeutice aferente.