1. Prin Ord. MS/CNAS nr. 1053/1225/30.08.2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ord. MS/CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, au fost:

-aprobate noi protocoale terapeutice pentru următoarele DCI-uri: Belimumabum, Imunoglobulină umană normală, Combinații (Insuline Glarcine+ Lixisenatidum), Cabazitaxelum, medicamente cu acțiune virală directă (INTERFERON FREE) în hepatita cronică și ciroza hepatică cu VHC,

-au fost modificate și completate 36 de protocoale terapeutice existente,

-au fost abrogate protocoalele terapeutice aferente DCI-urilor: Ledipasvirum + Sofosbuvirum (J05AX65-G4) si Ombitasvirum+ Paritaprevirum +Ritonavirum + Dasabuvirum (J05AX66).

În acest sens, pe site-ul CAS Iași www.cjasis .ro, la Secțiunea “Informații pentru furnizori – Informații utile - Protocoale terapeutice”, se regăsesc toate cele 241 de protocoale terapeutice valabile cuprinse în Ord. MS/CNAS nr. 1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare, actualizate la zi.

Ord. MS/CNAS nr. 1053/1225/30.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 754 și 754 bis din data de 31.08.2018.

2. Prin Ord. CNAS nr. 1229/31.08.2018 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ord. CNAS nr. 141/2017 au fost introduse 3 noi formulare specifice, și anume: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3 aferente medicamentelor cu acțiune antivirală directă, respectiv au fost modificate formularele specifice corespunzătoare codurilor: L01XE27, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 si A16AX10. Totodată au fost abrogate formularele specifice: J05AX65-G4 si J05AX66.1 si J05AX66.2.

În acest sens, pe site-ul CAS Iasi www.cjasis .ro, la Secțiunea “Informații pentru furnizori – Informații utile- Formulare specifice”, au fost publicate formularele prevăzute în Ord. CNAS nr. 1229/2018, cu posibilitatea descărcării de către medicii curanți a formularelor specifice: J05AX6.1, J05AX6.2, J05AX6.3, L01XE27, J05AX65-G7.1, J05AX65-G7.2 si A16AX10.

Ord. CNAS nr. 1229/31.08.2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 759 din data de 03.09.2018.

3. În PIAS se regăsesc cele 3 noi formulare specifice mai sus menționate și schemele terapeutice aferente, precum și schemele terapeutice aferente DCI-urilor nou incluse în protocoalele terapeutice L043M (protocol terapeutic în poliartrita reumatoidă) și L044L (protocol terapeutic în psoriasis vulgar) aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 1053/1225/2018, respective DCI-urile Baricitinib, Ustekinumabum, Secukinumabum. În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele SIUI.

Pentru pacienții la care, conform prevederilor legale în vigoare, s-a inițiat deja tratamentul specific cu medicamentele pentru care în PIAS au fost create noile scheme terapeutice pe protocoalele L043M și L044L, la prima vizita a pacientului în vederea evaluării și prescrierii tratamentului specific cu aceste medicamente, medical curant are obligația de a complete și transmite în PIAS formularul specific corespunzător cu tip evaluare “inițiere”, având în vedere data la care s-a inițiat tratamentul și perioadele de evaluare prevăzute în protocoalele terapeutice aferente.