În Monitorul Oficial al României partea I nr. 146 și 146 bis din data de 12.02.2021 a fost publicat Ordinul MS/CNAS nr. 140/127/2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute  în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008.
Totodata, vă aducem la cunoștință faptul că pe site-ul CAS Iași în secțiunea “Informații pentru furnizori – Informații utile – Protocoale terapeutice” au fost postate un număr de 10 noi protocoale terapeutice aprobate prin Ord. MS/CNAS nr. 140/127/2021