Pentru monitorizarea derulării contractului cost-volum-rezultat și pentru evaluarea rezultatului medical la pacienții în tratament cu medicamentele Viekirax și Exviera pentru care a fost emisă în luna mai 2019, până la intrarea în vigoare a Ordinului MS nr. 814/2019, o prescripție medicală simplă, facem următoarele precizări referitoare la conduita de urmat de către medicul curant la vizita programată de monitorizare (control) a pacientului:

  1. Situația în care, în luna mai 2019, pentru un pacient deja inclus în tratament cu medicamentele Viekirax și Exviera, a fost emisă atât o prescripție medicală electronică (a cărei termen de valabilitate este de 30 de zile de la data emiterii) cât și o prescripție medicală simplă, ambele cu doza neceasră pentru 4 săptămâni de tratament (28 de zile):
  1. dacă pacientul nu a ridicat prescripția medicală electronică până la data vizitei de control dar a ridicat prescripția medicală simplă, se recomandă anularea prescripției electronice în SIPE și predarea de către pacient a prescripției pe suport de hârtie, care va fi atașată de medicul curant la dosarul acestuia;
  2. dacă pacientul a ridicat până la data vizitei de control atât prescripția medicală electronică cât și prescripția medicală simplă, în funcție de numărul de săptămâni de tratament acoperit de prescripția/prescripțiile medicale electronice emise și prescripția medicală simplă, medicul curant va emite/nu va emite o nouă prescripție medicală electronică în funcție de numărul de săptămâni de tratament recomandat și înscris în Formularul specific (perioada de administrare);
  3. pentru confirmarea ridicării de către pacient de la farmacie a medicamentelor Viekirax și Exviera în baza unei prescripții medicale simple și a administrării neîntrerupte a tratamentului de către acesta, se menține obligația pacientului de a prezenta flaconul gol al medicamentului/medicamentelor, la controlul lunar sau al sfârșitul tratamentului; prin acesta pacientul își asumă și totodată confirmă medicului curant faptul că a luat în proporție de 100 % medicamentul prescris;
  4. dacă pacientul nu a ridicat prescripția medicală simplă dar a ridicat prescripția medicală electronică, în funcție de ziua 1 a primei administrări a medicamentelor, medicul curant va analiza dacă pacientul a beneficiat de tratament neîntrerupt pe întreaga durată a perioadei de administrare recomandată și înscrisă în Formularul specific și va decide în consecință;
  5. dacă pacientul nu a ridicat nici prescripția medicală simplă, nici prescripția medicală electronică, se consideră că acesta a întrerupt tratamentul iar medicul curant întocmește Formularul de înștiințare privind întreruperea tratamentului antiviral.
  1. În situația în care, în luna mai 2019, pentru un pacient deja inclus în tratament cu medicamentele Exviera și Viekirax, a fost emisă doar prescripție medicală simplă cu doza necesară pentru 4 săptămâni de tratament (28 de zile):
  1. dacă pacientul a ridicat prescripția medicală simplă, în funcție de numărul de săptămâni de tratament acoperit de prescripțe/prescripțiile medicale electronice emise anterior plus prescripția medicală simplă, medicul curant va emite/nu va emite o nouă prescripție medicală electronică în funcție de numărul de săptămâni de tratament recomandat și înscris în Formularul specific (perioada de administrare);
  2. pentru confirmarea ridicării de către pacient de la farmacie a medicamentelor Viekirax și Exviera în baza prescripției medicale simple și a administrării neîntrerupte a tratamentului de către acesta, se menține obligația pacientului de a prezenta flaconul gol al medicamentului/medicamentelor, la controlul lunar sau la sfârșitul tratamentului. Prin aceasta pacientul își asumă și totodată confirmă medicului curant faptul că a luat în proporție de 100 % medicamentul prescris.
  3. Dacă pacientul nu a ridicat prescripția medicală simplă se consideră că pacientul a întrerupt tratamentul iar medical curant întocmește Formular de înștiințare privind întreruperea tratamentului antiviral.

În ceea ce privește procedura de evaluare a rezultatului medical NUMAI pentru pacienții pentru care au fost emise prescripții medicale simple care au parcurs întreg ciclul de tratatement cu Viekirax și Exviera și pentru care s-a determinat viremia de la 12 săptămâni după terminarea tratamentului, în FIȘA DE EVALUARE A REZULTATULUI MEDICAL PENTUR TRATAMENTUL PACIENȚILOR CU HEPATITĂ CRONICĂ ȘI CIROZĂ HEAPTICĂ COMPENSATĂ CU VHC CU MEDICAMENTE CU ACȚIUNE ANTIVIRALĂ DIRECTĂ (INTERFERON FREE) aferente condurilor de formular: J05AX6.1, J05AX6.2 și J05AX6.3 sub câmpul “data începerii tratamentului (se notează ziua 1 a primei administrări a medicamentelor) ....”, se va menționa: s-a asigurat accesul continuu al pacienților la tratament, fiind emisă în data de ................ o prescripție medicală simplă, pentru care pacientul a asumat și confirmat neîntreruperea tratamentului”.

      Pentru situația prevăzută la punctul 1 litera a, în Fișa de evaluare se va menționa obligatoriu seria, numărul și data prescripției medicale electronice anulate.