Conform prevederilor Ordinului MS și al președintelul CNAS nr. 726/507, privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri,  Ordinului MS și al președintelul CNAS nr. 727/509, pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru, Ordinului MS și al președintelul CNAS nr. 728/508, pentru modificarea și completarea Ordinului nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, publicate în MO nr. 512/03.07.2017,

se asigură cadrul legal în vederea prescrierii și eliberării medicamentelor pentru pensionarii ce beneficiază de Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Actele normative menționate se pot consulta la adresa http://www.cnas.ro/hih/legislație.

Rețetele medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intării în vigoare a Ordinului MS și al președintelul CNAS nr. 728/508, pentru modificarea și completarea Ordinului nr 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.