Conform prevederilor Ordinului MS și al președintelui CNAS nr. 942/1175/26.07.2018 se modifică art. II din Ordinul MS și al președintelui CNAS nr. 909/1163 publicat în MO nr 634/20.07.2018, pentru modificarea Ordinului MS și al președintelui CNAS nr. 674/2523/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu,  astfel:

”Art.II (1) Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data implementării în platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS) a formularului de prescripție medicală electronică – componenta prescriere, prevăzut la art.1, se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.

(2) Termenul de implementare în PIAS prevăzut la alin.(1) este de maximum 3 zile lucrătoare de la data prezentului ordin.”