Conform:

se asigură cadrul legal în vederea prescrierii și eliberării medicamentelor pentru pensionarii ce beneficiază de Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale anterior intării în vigoare a prezentului ordin se pot elibera de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii medicamentului.