În atenţia furnizorilor de servicii medicale primare

 

Cuprins anunt : Comisia mixtă constituită în baza Ordinului MS-CNAS nr. 400/833/2018 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor HG. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, a stabilit sporul pentru condițiile în care își desfășoară  activitatea medicii din asistența medicală primară în anul 2018.


Vezi fișierul Excel: Spor_zonă_2018_Comisie_mixtă afișat în secțiunea Furnizori de servicii medicale/Medici de familie/Anunțuri comisia mixtă
Menționăm că la stabilirea punctajului conform criteriilor prevăzute în Ordinul nr.  391/2015 s-au luat în considerare următoarele:

 

Față de hotărârea comisiei se pot depune contestații, numai însoțite de documente justificative emise de autoritățile competente, până la data de 17.07.2018, ora 14,00 la  CAS Iași - d-na Tatiana Băltianu.


Soluționarea contestațiilor se va face până la data de 25.07.2018.


Furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară și ambulatoriile de specialitate clinică din mediu rural și urban cu o populație de până la 10.000 locuitori și  care se încadrează în criteriile prevăzute în Ordinul  nr. 391/2015 și nu au depus solicitări pentru acordarea sporului, pot face acest lucru până la data de 17.07.2018.