În conformitate cu prevederile Ordinului 196/139/2017, vă comunicăm generearea deconturilor de regularizare trimestrială aferentă trimestrului I 2018 ca urmare a validării definitive a asiguraţilor înscrişi pe liste şi a serviciilor medicale raportate în cadrul trimestrului.

Deconturile de regularizare se importă din SIUI similar deconturilor lunare.

Se va bifa căsuţa din stânga ecranului „este factură de regularizare”.

Sumele din deconturi,  per capita şi pe serviciu medical, urmează a fi facturate electronic până la 08 mai 2018.

Data facturii de regularizare este 30-04-2018

Plata regularizărilor este condiţionată de data transmiterii facturilor.