În atenţia furnizorilor publici și privați de  medicamente și materiale sanitare decontate din PNS, a furnizorilor de hemodializă și dializă peritoneală – contractare anul 2017 PNS

Având în vedere art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 – 2018

 Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi  face următorul anunț:

      Furnizorii medicamentelor și materialelor sanitare decontate din PNS (unități sanitare cu paturi publice și private și farmacii cu circuit deschis), furnizorii publici și privați  ai serviciilor de hemodializă și dializă peritoneală evaluaţi de către CAS  vor depune cererile de contractare (farmaciile cu circuit deschis care au depus cereri in martie 2017 nu mai depun cerri noi), sau dosarul  de contractare începând cu data de 10 aprilie  până la data limita de 12 aprilie 2017.

Furnizorii de hemodializă  vor depune dosarul complet  conform opisului şi cu documentele în termen de valabilitate, la consilierii cu atribuţii de contractare – vezi  site-ul CAS Iaşi: www.cjasis.ro

In cazul în care furnizorii depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor mai desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  în contract cu CAS Iaşi, până la termenul următor de contractare.

Opisul cu documentele necesare incheierii contractelor, persoanele de contact și procedura   de desfaşurare a contractării vor fi  afişate pe site-ul CAS Iaşi:  www.cjasis.ro  şi la sediul instituţiei – str. Gh. Asachi nr. 18 în data de 04 aprilie 2017.

 

Documentatie contractare PNS

PNS_DIALIZĂ

PNS_Hemoglobina_glicozilată

PNS_PET_CT

PNS_RADIOTERAPIE

PNS_UNITĂȚI_SANITARE_CU_PATURI